OPÓŹNIENIA W WYSYŁCE 17.01 do 09.02 PRZERWA URLOPOWA.